Begrip goede priemgetallen
Definitie Een speciaal priemgetal waarvan het kwadraat strikt groter is dan het product van een groter en kleiner priemgetal die beide op de getallenas even ver van het goede priemgetal liggen.
Foto /
Websites

https://en.wikipedia.org/wiki/Good_prime

 

Terug naar begrippenlijst