Begrip macromoleculen
Definitie Een macromolecuul is een molecuul dat bestaat uit meerdere duizenden atomen, waardoor het een relatief hoge moleculaire massa bezit. Een dergelijk molecuul is meestal opgebouwd uit vele kleinere moleculen (monomeren) die aan elkaar geschakeld worden. De meeste macromoleculen zijn dan ook polymeren. Voorbeelden zijn DNA, eiwitten, hoog-moleculaire koolhydraten en plastics.
Foto /
Websites

https://nl.wikipedia.org/wiki/Macromolecuul

 

Terug naar begrippenlijst