Begrip polair
Definitie Een polaire verbinding is een molecuul die bestaat uit een chemische binding met een zodanige verdeling van de elektronen, dat het centrum van de negatieve ladingen niet samenvalt met dat van de positieve ladingen. Een polaire verbinding is het tegenovergestelde van een apolaire verbinding. Moleculen met zowel een polair als een apolair deel zijn amfifiel.
Foto /
Websites

https://nl.wikipedia.org/wiki/Polaire_verbinding

 

Terug naar begrippenlijst