Begrip extraheren
Definitie Extractie is een handeling waarbij men stoffen afzondert uit een bepaald materiaal en deze overbrengt naar een andere fase. De overgang van de stof zal plaatsvinden door het verschil in affiniteit of chemische potentiaal tussen beide fasen tot er zich een thermodynamisch evenwicht heeft ingesteld. Extracties worden daarom vaak gebruikt bij bereidingen (preparatieve extractie) of als scheidingsmethode voor chemicaliën. Bij extractie gaat het om de oplosbaarheid van een stof.
Foto /
Websites

https://nl.wikipedia.org/wiki/Extractie_(scheikunde)

 

Terug naar begrippenlijst