Begrip pH / zuurtegraad
Definitie De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zureoplossingen hebben een pH lager dan 7, en dus een hoge zuurgraad. Basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7 en dus een lage zuurgraad.
Foto PH
Websites

https://nl.wikipedia.org/wiki/PH

 

Terug naar begrippenlijst