Begrip retentietijd
Definitie

Retentietijd is de tijd die een bepaalde stof uit een te scheiden mengsel nodig heeft om door een chromatografische kolom te passeren (elueren). Om preciezer te zijn: het tijdsverschil tussen het moment van injecteren en het moment dat de hoogste concentratie van de piek de detector passeert. Stoffen die een hoge affiniteit hebben met de stationaire fase zullen er langer over doen om door de kolom te komen dan stoffen die een lage affiniteit hebben. De stoffen met een lagere affiniteit hebben dus een kortere retentietijd.

Foto /
Websites

https://nl.wikipedia.org/wiki/Retentietijd_(chromatografie)

 

Terug naar begrippenlijst