Begrip driewegkraan
Definitie

Kraan of klep die de stroming van een vloeistof of gas geheel of gedeeltelijk afsluit met een doorboorde bol (kogel) die om zijn as loodrecht op de boring draait. Door de kogel over 90° te draaien, gaat de kraan van open naar dicht of omgekeerd. Omdat met een korte kwartslag deze geheel gesloten dan wel geopend kan worden, is het daardoor een snel te bedienen afsluiter.

 

Toepassingen zijn er onder meer in watervoorziening, gasvoorziening, scheikundige nijverheid en elektrische centrales. Een soortgelijk principe, met een draaiende schijf in plaats van een bol, wordt toegepast als roterende inlaat in sommige tweetaktmotoren.

 

In plaats van de gewone tweewegkranen zijn ook driewegkranen mogelijk. De boring in de kogel heeft dan ofwel een T-vorm, ofwel een L-vorm.

Foto Driewegkraan
Websites

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kogelkraan

 

Terug naar begrippenlijst