Begrip brandpunt
Definitie

Het brandpunt is het snijpunt van de stralen na de breking door een lens. Het brandpunt is eveneens waar alle lichtstralen, die evenwijdig lopen aan de hoofdas van de lens, na breking door een lens elkaar snijden.

De temperatuur waarbij een vloeistof onder gegeven omstandigheden minimaal 5 seconden blijft branden na ontsteking is ook het brandpunt.
Foto brandpunt
Websites

https://nl.wikipedia.org/wiki/Brandpunt_(optica)

 

Terug naar begrippenlijst